vpisati ime otroka

Street address, P.O. box, company name, c/o

City

State / Province / Region

Postal / Zip Code

Country

telefon starša ali zakonitega zastopnika

Obvezno znanje vožnje brez dodatnih koles ali pripomočkov

izpolnite kaj imate od lastne opreme

1. Spodaj podpisani/a se dogodka udeležujem na lastno odgovornost in se odpovedujem vsem zahtevkom proti organizatorju v zvezi s poškodbo oseb, ki bi se zgodila med dogodkom in bi jo lahko uveljavljal proti organizatorju. Izvzetost do uveljavljanja odgovornosti pa ne velja v primeru, če bi poškodba nastala zaradi velike malomarnosti organizatorja .

2. Spodaj podpisani/a se strinjam, da ima organizator pravico zahtevati povračilo stroškov, ki bi nastali kot posledica poškodovanja oseb ali stvari med vožnjo zaradi mojega ne zadosti skrbnega ravnanja, vključno z neupoštevanjem navodil organizatorja.

3. Spodaj podpisani/a zagotavljam, da bom v času dogodka ravnal v z vso skrbnostjo in v skladu z navodili organizatorja .

4.Spodaj podpisani/a zagotavljam, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni .

5.Društvo AMD Orjaki bo kot upravljalec zbirk osebnih podatkov, osebne podatke posameznika obdelovala v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in zgolj za namen, za katerega so bili podatki posredovani

Vpišite željeni datum iz urnika šole

če imate dodatna vprašanja ali želje jih vpišite v zgornje okno

Powered by jqueryform.com