Dokumentistari clani

potrebno za pridobitev licence

Opravljen zdravniški pregled,(obvezno doktor z licenco medicine dela in športa )zavarovalno polico, staro licenco z sliko in izpolnjen:

Obrazec AMZS Šport 01 - Vloga za vozniško licenco

Zavarovalna polica za licenci : Za amatersko višina zavarovanja (nezgoda 4200EUR invalidnost 8400 EUR) cena 25EUR Za pokalno in državno višina zavarovanja (nezgoda 8400EUR invalidnost 16800 EUR) cena 54EUR

DokumentiNovi clani

potrebno za pridobitev licence: Opravljen zdravniški pregled,(obvezno doktor z licenco medicine dela in športa ) zavarovalno polico,sliko in izpolnjen: Obrazec AMZS Šport 01 - Vloga za vozniško licenco

Zavarovalna polica za licenci : Za amatersko višina zavarovanja (nezgoda 4200EUR invalidnost 8400 EUR) cena 25EUR Za pokalno in državno višina zavarovanja (nezgoda 8400EUR invalidnost 16800 EUR) cena 54EUR

mladoletne osebe : Mladoletne osebe morajo prinesti od obeh staršev notarsko overjen :Obrazec AMZS Šport 04-Dovoljenje staršev za mladoletne voznike

Športni funkcijonarji: Za pridobitev naziva športni funkcijonar je potrebno opraviti izpit iz preiskusa znanja,in zavarovalno polico(nezgoda 4200EUR invalidnost 8400 EUR) cena 25EUR in izpolnjen: Obrazec AMZS Šport 03 - Vloga za izkaznico športnega funkcionarja

DokumentiKlubi in drustva

Športna licenca : Da bi lahko klub ali društvo nastopalo v amterskem,pokalnem tekmovanju in državnem prvestvu mora predložiti registracijo kluba in izpolnjen:Obrazec AMZS Šport 02 - Vloga za športno licenco

Organizacija dirk : Za organiziranje amaterskih,pokalnih tekmovanj in dirk za državno prvenstvo mora klub ali društvo opraviti vpis v kolendar dirk z izpolnjenim:Obrazec AMZS Šport 09 - Vloga za vpis dirk v koledar AMZS z navodili